top of page

The next level leadership? Deze 4 gamechangers helpen je op weg.

Bijgewerkt op: 21 mrt. 2021

Het interessante aan onze huidige tijd is dat we geconfronteerd worden met de beperkingen van onze opgebouwde systemen. Niks lijkt nog naar behoren te functioneren. We worden gedwongen om het anders te doen, te transformeren.

Maar vanuit de bestaande denkkaders lijkt het alsof we steeds varianten van hetzelfde in het leven roepen. Waardoor we uiteindelijk wat ter plaatse blijven trappelen.

Een transformatie nodigt uit tot een paradigmashift in ons denken en handelen.

De tijd is rijp om Leiderschap vanuit een andere invalshoek te benaderen en verder te kijken dan gedrag en vaardigheden.

In onze huidige manier van leidinggeven zijn we vooral gericht op de 3 onderste niveaus van de piramide, zoals voorgesteld in het model van Robert Dilts, terwijl the next level leadership vertrekt vanuit de hogere niveaus.

Het model toont ons een hiërarchie in de factoren die menselijk gedrag bepalen, waarbij ieder hoger niveau een directe invloed heeft op de lager liggende niveaus.


Wanneer je werkt aan de hogere niveaus zal je altijd impact en verandering ervaren in de lager gelegen niveaus!

De lagere niveaus zijn concreter en tastbaarder, denk maar aan vaardigheidstrainingen zoals leren feedback geven, verbindend communiceren, timemanagement...

De hogere niveaus zijn complexer en abstracter en vragen een hoger bewustzijnsniveau.

Next level leadership is Bezield Leiderschap. De transformatie gebeurt vanuit de 4 hoogste niveaus!

1. Gamechanger: IQ+EQ+PQ+SQ


Omdat de hogere niveaus abstracter zijn, kan je deze moeilijk begrijpen vanuit je IQ, je rationele logische verstand.

We zijn hier in onze contreien het logische denken gaan verheerlijken in die mate zelfs dat we er van overtuigd geraakt zijn dat dit type intelligentie het enige betrouwbare, het enige echte is.

Terwijl we allemaal veel meer zijn dan ons denkende verstand alleen.

Een Bezield leider gebruikt bewust de totaliteit van zijn intelligent systeem in zijn dagdagelijkse realiteit.

  • EQ: emotionele intelligentie

  • PQ: Fysieke intelligentie

  • SQ: Spirituele intelligentie

  • IQ: intellectuele intelligentie

2. Gamechanger: Yin-Yang


Kenmerken van Yang

Naar buiten gericht -Doelen halen- Actie -Daadkracht - Realiseren -Logica -Mentaal


Kenmerken van Yin

Naar binnen gericht -Ontspannen -Verbinden -Draagkracht -Ontvangen -Intuïtie - Aantrekken


Bij het lezen van bovenstaande kenmerken zal je merken dat we als maatschappij de Yang kracht verheerlijken. We zijn constant aan het doen, zelfs wanneer we ontspannen (TV kijken, met vrienden gaan stappen,… iets doen)


De Yin is ondergesneeuwd geraakt en het echte niks doen kunnen we niet meer.

In Bezield Leiderschap wordt de balans tussen Yin en Yang hersteld

Vraag jezelf eens af welke overtuigingen je hebt wanneer je denkt aan niks doen.

Wie ben jij wanneer je niet in actie bent?

Interessante vragen om mee aan de slag te gaan.


3. Gamechanger: Groei is spiraalvormig en volgt het transformatiewiel


Deze gamechanger heeft te maken met het afstappen van ons eenzijdige groeimodel en het opnieuw toelaten van de natuurlijke, wederkerige fasen van groei.


Het transformatiewiel is een zeer oud model dat ons toont hoe we succesvol kunnen zijn zonder strijd, zonder onze bronnen uit te putten, rekening houdend met het natuurlijke verloop van groei.

Het bestaat uit vijf dynamieken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Dit model toont ons ook waar we in onze huidige tijd uit de bocht gevlogen zijn, en hoe we dit opnieuw kunnen herstellen. Het vraagt moed om opnieuw de natuurlijke groei toe te laten in onze manier van denken en handelen. Het resultaat is echter zeer lonend, we groeien niet alleen, we bouwen ook een grote veerkracht op.


Over deze gamechanger heb ik een e-book geschreven die je hier gratis kan downloaden.4. Gamechanger: hoofd - hart - buik


Deze gamechanger nodigt uit tot een totale alignment van denken, voelen en handelen.

Vaak bedenken we iets en voeren het uit, met als gevolg dat er zo af en toe een knagend gevoel leeft vanbinnen, een innerlijke conflict. Omdat we onbewust weten dat er iets niet klopt.

Bezielde Leiders werken bewust met deze gamechanger en geven het hart de leiding.

Wil je meer te weten komen over Bezield Leiderschap? Hou dan zeker deze blog pagina in de gaten.


Wil je graag aan de slag met deze inzichten, neem dan gerust contact met ons op of ga onmiddellijk all in en neem deel aan het Bezield Leiderschapstraject.


Zie jij nog meer gamechangers? Deel ze gerust in de comments!

95 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page