top of page
De tijd is rijp om Leiderschap vanuit een andere invalshoek te benaderen en verder te kijken dan  vaardigheden.

In deze inspiratiesessie geeft Carolien haar  visie op de 4 gamechangers die het Leiderschap van de toekomst zullen kleuren.

Wanneer?

  • Vrijdag 4 maart 2022  van 19u tot 20u30

4gamechangers.jpeg

Het interessante aan onze huidige tijd is dat we geconfronteerd worden met de beperkingen van onze opgebouwde systemen. Niks lijkt nog naar behoren te functioneren. We worden gedwongen om het anders te doen, te transformeren.

Maar vanuit de bestaande denkkaders lijkt het alsof we steeds varianten van hetzelfde in het leven roepen. Waardoor we uiteindelijk wat ter plaatse blijven trappelen. 

Een transformatie nodigt uit tot een paradigmashift
in ons denken en handelen

Wij noemen het Leiderschap van de toekomst Bezield Leiderschap, hiermee willen we vooral de nadruk leggen op het feit dat een Bezield Leider een ruimere blik op de werkelijkheid dient te hanteren, hij is bovendien in staat om vanuit zijn totale intelligentie systemisch te besturen.

Wij zijn er van overtuigd dat de 4 gamechangers zoals wij die nu zien, een sleutel in zich dragen waarmee we de broodnodige veranderingen in onze samenleving kunnen induceren.

Voor wie?

We richten ons zeer specifiek naar leiders in het bedrijfsleven omdat zij een grote hefboom kunnen zijn in deze transitie.

Wanneer de leiders van vandaag de beweging naar Bezield Leiderschap maken, dan straalt dit uit en beïnvloedt het alle mensen in hun team/ bedrijf, als een soort cascade effect.

Een aanrader voor leiders die voelen dat oude tactieken en strategieën niet meer afdoende zijn om een succesvolle aanpak te garanderen. 

Praktisch?

  • Reserveer je plek vandaag, je betaalt slechts €10 excl BTW.

  • Noteer de datum in jouw agenda

  • Nodig nog een paar vrienden uit

  • Zorg ervoor dat de laatste update van zoom werd uitgevoerd op je toestellen

  • Je kan de dag zelf inloggen 15 minuten voor het aanvangsuur.

 

Wij kijken er alvast naar uit om jou te mogen inspireren!

bottom of page