top of page

Re-Align your team

Hoe verhouden de bewegingen zich in jouw team?

Re-Align Model_teamleren.jpg

De 5 bewegingen in teams

De 5 bewegingen in teams is een dynamisch geheel waarbij elke dynamiek op een specifieke manier verbonden is met - en invloed heeft op alle anderen bewegingen. 

Een team waarbij de inspanningen moeiteloos lijken, waarbij de teamleden elkaar naadloos aanvullen is een team waarbij de 5 dynamieken in balans zijn. Men spreekt dan van flow.

Teveel of te weinig van één bepaalde dynamiek zorgt er voor dat het totale systeem uit balans  geraakt.

Is jouw team om de één of andere reden uit balans geraakt en wil je graag terug flow genereren in het totale systeem? 

Wij helpen jou graag.

Wat mag je verwachten?

​Een combinatie van teamfacilitaties en individuele coachings waarbij de totaliteit van het team en het teamlid in acht genomen wordt.

Het doel is terug alignment, balans en flow in het ganse systeem te bereiken.

bottom of page