Als een systeem 'in flow is', dan is er sprake van een toestand waarbij alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd .

Visie

Re-Align begeleidt mensen en organisaties naar een nieuwe en succesvolle manier van functioneren en samenwerken. Dit doen wij op basis van een aantal uitgangspunten die gezamenlijk als onze visie het fundament vormen voor al onze activiteiten:

Element hout

1. De  vele aspecten van de mens

Een mens is veel meer dan een lichaam dat rationeel bestuurd wordt vanuit de hersenen. Elke man of vrouw wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van fysieke, emotionele, mentale en intuïtieve aspecten. Aspecten die elkaar, vaak ongemerkt, onderling beïnvloeden. Echt succesvolle mensen leven, werken en handelen vanuit het besef dat we veel meer zijn dan ons denken;  dat we vooral ook een fysiek, emotioneel en intuïtief wezen zijn.

 

Re-Align ondersteunt op allerlei manieren de volledige en succesvolle erkenning en integratie van al deze aspecten.

 

2. Het grote belang van het fysieke aspect

Het fysieke aspect heeft een veel grotere invloed op de andere aspecten - waaronder het mentale/rationele - als algemeen wordt aangenomen.

Lichaamswerk in tal van varianten is een kenmerkend onderdeel van onze aanpak.

3. Groei

Wij zijn er van overtuigd dat men - om ‘professioneel’ te kunnen groeien - een persoonlijk groeipad moet bewandelen en dat de sleutel tot dergelijke groei ligt in het aanvaarden van je eigen verantwoordelijkheid voor je innerlijk leiderschap.

 

Re-Align begeleidt, coacht en stimuleert mensen op allerlei manieren
in hun groeiproces.

 

 

4. De kracht van het individu

Er zijn tal van manieren om een organisatie te beschouwen. Maar wanneer we echt naar de essentie kijken, zien we dat alles valt of staat met de kracht van het individu. Het is de mens die de allesbepalende bouwsteen is van elk team, elke afdeling, elk bedrijf.

 

Re-Align werkt vanuit de gedachte dat echte verandering in het collectief pas kan ontstaan als de betrokkenen hun                                                         individuele groei richting veelzijdige integratie doormaken.

5. Co-creatieve samenwerking

Een echt succesvolle, synergetische samenwerking binnen een team, afdeling of bedrijf kan niet ontstaan in een angstcultuur of een te strakke top-down hiërarchie.

 

Re-Align begeleidt bedrijven naar een co-creatieve manier van samenwerken, gebaseerd op gelijkwaardigheid en verbinding. We coachen leiders en teams om hun veelzijdigheid te integreren.

 

 

6. Flow

Zowel de mens als de organisaties waarin hij samenwerkt met anderen zijn te beschouwen als systemen. Om een systeem te laten (voort)bestaan is het van vitaal belang dat er sprake is van stroming, van beweging, oftewel van ‘flow’. Als een mens of bedrijf ‘in flow is’ dan is er sprake van een toestand waarbij alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd.

Re-Align ziet het als haar missie om bij mensen en organisaties flow te creëren, om het - daar waar het nu stropt - weer te laten stromen.