"You don't build a business,  you build people  and then people build the business." 

"You don't build a business, you build people and then people build the business." 

Consultancy

Gebaseerd op de uitgangspunten van onze visie helpen we bedrijven weer flow te creëren.

Dat doen we onder andere door mensen te coachen en door als consultant op te treden. Ook als consultant blijven we echter trouw aan onze visie en kijken we verder dan alleen de mentale invalshoek!

Hoewel organisaties en de leiding daarvan vaak oplossingen en veranderingen zoeken vanuit die mentale insteek zijn wij er van overtuigd dat de echte probleemoplossing niet gevonden kan worden door alleen maar naar rationele overwegingen te kijken. Nee, de benodigde verandering en vernieuwing kunnen pas tot stand komen als er sprake is van integratie van alle aspecten, waaronder het intuïtieve!

 

Wanneer je nog niet helemaal helder voor ogen hebt wat er precies nodig is binnen jouw team of bedrijf, kunnen wij helpen om de knoop te ontwarren. We gebruiken hiervoor gesprekken, facilitaties, oefeningen, systeemopstellingen, scenarioplanning en het Re-Align Stromingsmodel®.

 

Enkele voorbeelden van vraagstukken:

  • Hoe het bedrijf hiërarchisch structureren?
  • Welke richting gaan we als bedrijf uit?
  • Welke strategische stappen kunnen/ moeten we nemen?