"Geef iemand een vis en hij heeft eten voor één dag, leer iemand vissen en hij heeft eten voor de rest van zijn leven."

Coaching

Gebaseerd op de uitgangspunten van onze visie helpen we bedrijven co-creatief samen te werken en weer flow te creëren.

Dat doen we onder andere door als consultant op te treden en door mensen te coachen.

Coaching versterkt het proces van persoonlijke groei en versnelt daardoor de professionele groei. 

Geheel in lijn met onze uitgangspunten wordt tijdens de coaching-sessies ervaringsgericht gewerkt om de volledige kracht van ons fysieke, emotionele, mentale en intuïtieve zijn te kunnen benutten. 

De sleutel tot groei ligt in het uitvoering geven aan je innerlijke leiderschap. We gaan daarbij uit van een aantal psycho-energetische wetmatigheden:

 • Elke gewenste verandering in je omgeving begint door zelf in verandering te gaan

 • Je omgeving geeft je persoonlijke groeipunten weer

 • Je lichaam is een spiegel voor je interne blokkades

 Enkele voorbeelden van door ons gebruikte vormen van coaching:

Individuele coaching

Hierbij richten we ons op:

 • Bewust worden van de effecten van het eigen gedrag

 • Vergroten van het bewustzijn over eigen handelen

 • Het eigen potentieel bevrijden

 • Bewust worden van belemmerende elementen

Enkele voorbeelden van thema's waarbij individuele coaching geschikt is:

 • Omgaan met negatieve stress

 • Burnout voorkomen of terug uit een burnout geraken

 • Het nemen van belangrijke beslissingen

 • Omgaan met conflicten

 • Doorbreken van een zich steeds herhalend patroon

 • Omgaan met veranderingen

 • Leiding geven aan verschillende persoonlijkheden

 • ...

Team-coaching

Hierbij richten we ons op het vergroten van het team-bewustzijn om zodoende de groep in zijn denken en handelen te ontwikkelen.

Enkele voorbeelden van thema's waarbij team-coaching geschikt is:

 • Opbouwen van vertrouwen

 • Open en eerlijke communicatie

 • Omgaan met interne conflicten

 • Cohesie vergroten

 • Alle neuzen in dezelfde richting

 • ...

Systemisch coaching

Bij deze vorm van coaching kijken we naar de relatie tussen de diverse leden van een team of organisatie. Een verandering bij één kan een evolutie teweegbrengen in het geheel.

Als methodiek gebruiken we allerlei variaties op het opstellingswerk.

Enkele voorbeelden van thema's waarbij systemisch coaching geschikt is:

 • Verduidelijking van vragen over de organisatiestructuur

 • Vragen rond personeel, aanstelling, opvolging, doorgroei...

 • Blootleggen van vergeten perspectieven en systeem elementen

 • Zichtbaar maken van relatiestructuren binnen een organisatie tussen organisaties, klanten-systeem, leverancier-systeem

 • Conflict diagnose en conflict hantering

 • Hulp bij besluitvorming

 • Construeren van nieuwe visies

 • Opheffen van blokkades

 • Werken aan bedrijfswaarden

 • ...

 

Al onze coaching baseren wij op onze uitgangspunten. Dat betekent dat coaching door ons meer is dan alleen een gesprek. Naast het gesprek mag je tijdens de coaching-sessie ook energetische oefeningen en fysieke bewegingen/oefeningen verwachten.

Wil je weten wat coaching door Re-Align voor jou of jouw medewerkers kan betekenen?