Goeie vraag, want zo voor de hand liggend is de naam niet en ook niet wanneer je hoort dat het over inner business coaching gaat.

Euh… pardon?

re-align hoofd-hart-buik .png

Re-Align betekent letterlijk uitlijnen, op één lijn zetten. En dat is wat we doen in verschillende lagen. De eerste laag ben jij zelf, jij als ondernemer, leider, mens. Ben jij helemaal uitgelijnd? Of anders gezegd, merk jij van binnen dat jouw voelen, jouw denken en jouw handelen altijd op één lijn liggen? Hoogst waarschijnlijk is dit niet altijd het geval. Vaak is het zelfs zo dat er patronen te ontdekken zijn in jouw interne ‘non-alignatie’ . Patronen die zich duidelijk herhalen op een ruimere schaal, in jouw team (de tweede laag) en zelfs in jouw bedrijf (de derde laag).

Waar je dus in je bedrijf tegen aanloopt is heel vaak een veruitwendiging van wat er in jouw interne wereld niet is uitgelijnd. Wat we merken is dat wanneer jij als leider (als mens) iets doet aan jouw interne alignatie, dit bijna ogenblikkelijk een gevolg heeft in de buitenwereld. Door te werken met jou als individu, werken we automatisch op business niveau. Vandaar dus de term inner business coaching.

Door te werken met jou als individu, werken we automatisch op business niveau

systemisch.jpg

We kijken steeds naar het systeem in zijn totaliteit. We stappen af van quick fixes waarbij je één probleem ‘oplost’, maar er tezelfdertijd 10 andere creëert. Ook al is het vanuit een lineaire kijk niet altijd duidelijk dat de nieuwe problemen te maken hebben met de geïnstalleerde quick fixes, bij een systemische kijk is dit glashelder. Je overschouwt bij wijze van spreken het ganse web (het systeem) in zijn geheel.

Daarnaast zijn we met Re-Align ook heel actief aan het co-creëren rond leiderschap in onze transformerende wereld. Het oude werkt niet meer, dat is duidelijk, het nieuwe kennen we nog niet ten volle.

Het oude werkt niet meer, dat is duidelijk, het nieuwe kennen we nog niet ten volle.

Samen met bezielde leiders zetten we mogelijke gamechangers om in de praktijk. Gamechangers zijn manieren waarop we ons leiderschap opnemen en/ of manieren van bedrijfsvoering waarvan we nu al weten dat deze een rol zullen spelen in de toekomst.

We organiseren daarom ook op regelmatige tijdstippen opleidingen rond bezield leiderschap om zo een ruimere beweging van bezielde leiders te genereren.

Benieuwd hoe we dit alles in de praktijk brengen? Neem gerust contact op of kom naar één van onze opleidingsmomenten.

Nog onduidelijkheden over wat we doen? Stel je vraag…


Source: http://www.re-align.be/blog
Posted
AuthorCarolien Boom