Leiderschap vereist geen titel

We leven in een tijd waar oude zekerheden verdwijnen en de nieuwe vormen nog niet duidelijk zijn. Spannend, dat wel maar evenzeer heel erg boeiend omdat ieder van ons voor het eerst in de geschiedenis zelf leiding kan nemen over zijn eigen leven. En neen, daar heb je geen titel voor nodig.

Het acroniem IMAGE van Robin Sharma, is hierin een mooie leidraad. Het geeft handvaten voor de dagdagelijkse praktijk.

In één van mijn opleidingen vorige week, heb ik dit met een team volledig uitgewerkt. Iedereen in het team begreep dat hij/zij zelf meester kan zijn van zijn eigen leven. Ik zag een aantal mensen letterlijk uit hun slachtofferrol stappen en hun eigen verantwoordelijkheid opnemen.

Het was zo een bijzondere ervaring dat ik hier even in het kort IMAGE wil schetsen.

 

I        Innovatie en Initiatief

Doen wat we tot nu toe altijd deden, is in deze veranderende tijden niet de best keuze. Innovatie en Initiatief zijn dan ook zeer belangrijk voor ieder van ons. Let wel, dit hoeven geen grote manoeuvres te zijn, een kleine stap elke dag creëert op lange termijn een enorme vooruitgang. Het initiatief voor innovatie dient niet te komen van elders of hoger hand, ieder van ons kan dit zelf. Ongeacht je positie of titel.

M      Meesterschap

Je Meesterschap opnemen, gaat erover dat je bij alles wat je doet steeds het beste van jezelf geeft. Dat je steeds met bezieling en met je volle aandacht de taken en opdrachten doet.  Voor mij wil dit ook zeggen dat je jouw talenten laat zien en inzet waar mogelijk.

A       Authenticiteit

Wat je denkt – voelt – zegten doet dient volledig in overeenstemming te zijn. Authentiek zijn wil zeggen dat je volledig trouw blijft aan wie jij bent en daar ook naar handelt. Ook al lijken anderen jou iets anders op te leggen.

G       Guts, moed, lef

Het vraagt heel wat moed om initiatief te nemen, om je meesterschap op te nemen en om authentiek te zijn. Zeker in een team/ maatschappij waar de heersende norm anders is. Maar weet dat kritiek het defensiemechanisme is wat mensen gebruiken wanneer ze bang zijn en ze zich willen beschermen tegen verandering. Helaas (of gelukkig!) dwingt de huidige tijd ons tot verandering.

E       Ethiek

Ethiek, respect, deontologie, zaken die in de business wereld soms ver te zoeken zijn, maar welke in de nieuwe tijd absoluut noodzakelijk zijn.

 

Waar kan jij IMAGE krachtig inzetten?


Dat er een paradigma verschuiving aan de gang is binnen de bedrijfswereld is al langer dan vandaag geweten. Oude overtuigingen zoals "de baas weet alles en vertelt wat “ik” moet doen", veranderen langzaam richting "iedere medewerker heeft zijn toegevoegde waarde".

Alleen de manier waarop we hier mee omgaan en hoe we dit in praktijk kunnen beleven, is nog in volle evolutie.

Termen als verbindend leiderschap en co-creatie steken steeds meer de kop op en zijn inderdaad de manier waarop bedrijven zich verder zullen ontwikkelen. Wie deze boot mist zal volgens mij het steeds moeilijker en lastiger krijgen.

De sleutel om tot verbindend leiderschap en co-creatie te komen ligt in het opnemen van je innerlijk leiderschap. En dat is niet alleen bedoeld voor de leiders in een bedrijf, maar voor iedereen van ons, of het nu in een professionele context is of niet.

Innerlijk leiderschap

Innerlijk leiderschap opnemen betekent dat je in de magische spiegel durft kijken. De magische spiegel gaat door jou heen en werpt licht op jouw schaduwzijde. Je wordt je bewust van de natuurlijke wetmatigheid: Zo binnen zo buiten. 

Kort uitgelegd wil dit zeggen dat alles wat er zich in jouw externe werkelijkheid afspeelt een weerspiegeling is van wat jij innerlijk creëert.

Alle moeilijkheden, alle spanningen, alle successen, alle vreugde, alle moeilijke of plezante mensen…, vertellen dus iets over jezelf! Of zoals C.G. Jung het zo mooi zei: "whatever is rejected from the self, appears in the world as an event."

In de eerste plaats gaat het om bewustwording. Hoe meer je je bewust bent van bepaalde acties of reacties, hoe meer keuzemogelijkheden je hebt . 

Wat zou dit kunnen betekenen voor onze manier van samenwerken?

Wat hier volgt is mijn visie op de paradigma verschuiving.

Het lijkt mij evident dat wanneer mensen bewust hun innerlijk leiderschap opnemen er automatisch een verandering zal optreden in de beleving van de werkelijkheid.

Je kijkt niet langer naar de externe wereld als een toeschouwer of iemand die alles ondergaat, maar je realiseert je ten volle dat die externe gebeurtenissen heel veel met jezelf te maken hebben.

Wanneer meerdere mensen de beweging naar binnen maken biedt ons dat ook de kans om veel opener en eerlijker met elkaar om te gaan. Je durft zelf al eens de magische spiegel te zijn voor een collega of een leiding gevende. Uiteraard kan dit enkel wanneer er voldoende vertrouwen opgebouwd werd in een respectvolle omgeving.

Je krijgt in de werkomgeving de kans om te groeien als individu, wat meer inhoudt dan promotie maken op het werk.

Volgens mij zullen we met z’n allen dan vooral die dingen doen die aanleunen bij de missie van onze ziel. Wat betekent dat we energie zullen halen uit wat we doen. In plaats van uit te kijken naar ons pensioen - om dan eindelijk tijd te hebben om die dingen te doen die we graag doen- zullen we actief betrokken blijven in de maatschappij.

De hiërarchie, zoals we die vandaag kennen, verdwijnt uit het bedrijfsleven. Er zullen mensen met een gelijkaardige missie zijn die zich groeperen en zich voor korte of langere termijn engageren om samen “iets” te realiseren. Ieders bijdrage wordt naar waarde geschat. De eenzijdige “ieder voor zich mentaliteit” verdwijnt en maakt plaats voor een collectieve groei.

Misschien beschrijf ik nu wel een wereld die we pas binnen 100 jaar zullen kennen, maar ik meen serieus dat dit een weg is die bewandeld kan worden.

Ik ben benieuwd naar jouw mening...