"You don't have to be great to start, you have to start to be great!"

Assessments

Als assessment tool gebruiken we Insights Discovery. Insights helpt u om in kaart te brengen wie u bent en hoe u reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery u naar verrassende nieuwe inzichten leiden.

Wij gebruiken Insights als ondersteunende tool bij coaching -en opleidingstrajecten.

Insights Discovery

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. 

We meten deze voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. 

Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Persoonlijkheidsprofiel

Insights Discovery helpt u om in kaart te brengen wie u bent en hoe u reageert op mensen en situaties. Dankzij de diepgang van het model kan Discovery u naar verrassende nieuwe inzichten leiden.

Of het nu gaat om individuele coachingstrajecten, om teamontwikkelings trajecten of om het versterken van verkoop- en leiderschapsvaardigheden, de mogelijkheden zijn eindeloos.

De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

Management en sales assessment

Vanuit het persoonlijkheidsprofiel worden er analyses gedaan voor management en/ of sales. 

Er wordt gekeken naar sterke punten als leider/sales, zwakke punten en mogelijke blinde vlekken. 

Trajecten

Vanuit deze assessments kunnen zeer gericht individuele groeitrajecten, team ontwikkelingstrajecten of organisatie veranderingstrajecten  opgestart worden.

Afhankelijk van de doelstelling en de inzichten vanuit het profiel.